ಉನ್ನತಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ/ವೃತ್ತಿಪರರು
ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ (ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ (ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ)
ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆ (ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆ (ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ)
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಬಳ-ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳು/3 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆ (ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ)
ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಫಾರಂ 16 (ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ) ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎರಡರ ಕೊನೆಯ 2 ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ)
ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು (ಸಂಬಳದ ಅಕೌಂಟ್) ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು (ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್)
PNB ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕದ ಚೆಕ್.’ PNB ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕದ ಚೆಕ್.’
ಆಸ್ತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಅನುಮೋದಿತ ಪ್ಲಾನ್ ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಆಸ್ತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಅನುಮೋದಿತ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಫೋಟೋಕಾಪಿ.

ಉನ್ನತಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಲೋನ್ - ಈಗಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ