ಅಕಾಲಿಕ ರದ್ದತಿ

ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯು 3 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮುಂಪಾವತಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

  • ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು – ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿಯು 4% ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವರ್ಗದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠೇವಣಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ 1% ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಡೆಸಿದ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದರವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ – ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ದರಕ್ಕಿಂತ 2% ಕಡಿಮೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ವಿತ್‌ಡ್ರಾವಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರೇಜನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ರೋಕರೇಜನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ