ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು

PNB ಹೌಸಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕಾಲಾವಧಿಗಳಾದ್ಯಂತ 7.00% – 7.55% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 0.25% ಹೆಚ್ಚಿನ FD ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪಿಎನ್‌ಬಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತೆರೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ:

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ
 • PAN ಕಾರ್ಡಿನ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ
 • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯ ಸ್ವಯಂ-ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ.

ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು PNB ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 • ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು
 • ಪಬ್ಲಿಕ್/ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕಂಪನಿ, ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
 • ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ:

 1. ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು/ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಗಳು/ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು:
  • ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್
  • ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
  • ಹೂಡಿಕೆಯ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರತಿ
  • ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ PAN ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ
  • ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ
  • ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾದರಿ ಸಹಿಗಳು
  • ಫೋಟೋ, PAN ಕಾರ್ಡ್, ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ
 2. ಪಬ್ಲಿಕ್/ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕಂಪನಿ, ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು:
  • ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್/ಬೈ-ಲಾಸ್ ಪ್ರತಿ
  • ಹೂಡಿಕೆಯ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರತಿ
  • ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾದರಿ ಸಹಿಗಳು
  • ಫೋಟೋ, PAN ಕಾರ್ಡ್, ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ
 3. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ:
  • ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆ
  • ಪಾಲುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
  • ಮಾದರಿ ಸಹಿಗಳು
  • ಸಂಸ್ಥೆಯ PAN ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ

ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ