ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಫಾರ್ಮ್

  ನಮ್ಮಿಂದ ಮರಳಿ ಕರೆ ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  *ನಿಯಮಗಳು & ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

   

  ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, PNB ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

  ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು PNB ಹೌಸಿಂಗ್ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ HFC ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಖಾಸಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಂತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (NRI ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

  PNB ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

  ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು – PNB ಹೌಸಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲ

  ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಭರವಸೆ: CRISIL ರೇಟಿಂಗ್ – AA/ಸ್ಥಿರ

  ಎಲ್ಲಾ PNB ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ 75% ವರೆಗೆ ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

  ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 5000 ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

  ನಾಮಿನೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ